Author Archives: bloghanhtrinh.edu.vn

Chức năng của ruột thừa trong hệ tiêu hóa

Quan niệm xưa nay cho rằng ruột thừa chẳng có chức năng gì cho cơ thể cả, thậm chí là có hại, nhiều người không ngần ngại đòi cắt trước cho “nhẹ lòng”, nhưng theo những nghiên cứu gần đây, 2 nhà khoa học William Parker và Randal Bollinger thuộc trường Đại học Duke (North […]