Author Archives: kienthucmoi24h.edu.vn

Một số rủi ro có liên quan đến nhóm máu B

Có khoảng 29 hệ thống nhóm máu của con người được công nhận bởi Hiệp hội quốc tế về truyền máu. Tuy nhiên, hệ thống ABO vẫn là hệ thống nhóm máu quan trọng nhất. Những người có nhóm máu B- chỉ có thể nhận máu từ những người có cùng nhóm máu B- hoặc […]