Bệnh thoát vị đĩa đệm khi nào là nguy hiểm nhất ?

Thoát vị đĩa đệm nếu ở giai đoạn chớm thì hoàn toàn không nguy hiểm và có thể điều trị rất nhanh chóng. Song, sự biến đổi bất thường của bệnh khiến cho chúng ta rất khó kiểm soát và ngăn chặn. Nếu như giai đoạn mới chớm thì thoát vị đĩa đệm không có […]